Česká kancelář kořistitelů

Česká kancelář pojistitelů. Opravte si ve slovníku. Změna zákona je nutná. Před mnoha lety zneužívaný a vylobovaný monopol, prostě skončí.