Thread

    • Brooch
      Počet úřednických míst ve státní správě se od 1. dubna sníží o 325. Stát tak ušetří 413 milionů korun ročně. To je jako když prdne do Stromovky. Kdybychom snížili o 32500, tak bychom ušetřili 41,3 miliardy korun. A to se vyplatí. Amen Hoven