Thread

    • Brooch
      Poznámka pro starší a pokročilé, co si pamatují vojenské manévry kolem Radia BBC Svobodná Evropa u bývalého baráku Federálního shromáždění nedaleko Václaváku v Praze. Ta výzbroj posílaná ČR na UK bude přesně jako ta, co se po cestě porouchala a jen tam stála a bojkotovala dopravu.