Thread

    • Brooch
      By mě zajímalo, jetli když budou mít USA vojenské základny v Česku, jestli i Česko bude mít základny v USA.